ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ - ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΥΡΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΩΡΟΥ 12

aurometr_horusa

 

 ΑΥΡΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΩΡΟΥ 12

 

"Η εσωτερική σημασία της αλχημείας, είναι, απλά, η παντοσύνθεση, που εννοεί την αναλογία ανάμεσα στην ολότητα και τα μέρη, τα οποία συνιστώνται πάνω της. Έτσι λοιπόν, η σωστά εννοούμενη, αλχημεία ασχολείται με την συνειδητή ικανότητα του ελέγχου της μετάλλαξης και της μεταστοιχείωσης στο στρίφωμα της ύλης, και ακόμη και στο στρίφωμα της ίδιας της ζωής."

Saint Germain

Το αυράμετρο του Ώρου αποτελείται από πολλά συμβατά αντικείμενα, συμπιεσμένα στο Σύστημα. Θυμόμαστε την Κοσμική Αρχή του Τριγώνου: οι εξαρτήσεις υπάρχουν μεταξύ δυο αντικειμένων, αλλά τρία ή περισσότερα αντικείμενα δημιουργούν το Σύστημα και τέτοιο Σύστημα είναι αρκετά μεγαλύτερο από τη μεγαλοποιημένη και τη συγκροτημένη εξάρτηση. Ένα λαμπερό παράδειγμα της παραπάνω αρχής είναι συγχώνευση των δύο αερίων: το εύφλεκτο υδρογόνο και του διατηρητή της φωτιάς, το οξυγόνο. Ως αποτελέσμα αυτής της συγχώνευσης σχηματίζεται το υγρό στοιχείο, το νερό που σβήνει τη φωτιά και μέσω του big-bang δημιουργεί μια λαμπερή ζέστη. Έτσι λοιπόν σε κυβερνητική σύλληψη, το Αυράμετρο του 'Ωρου είναι μια αυτόνομη και ευσυνείδητη διάταξη:

- H αυτόνομη διάταξη - χαρακτηρίζεται με την ικανότητα της αυτο-διεύθυνσης και της αντίπραξης της απώλειας αυτής της ικανότητας

- Η ευσυνείδητη διάταξη – είναι το ευφυές, ευαίσθητο και αντιδραστικό, σύστημα στην δοσμένη ψυχική σύμβαση, που είναι επίσης διοργανωτής και υποβολέας σε συνδυασμό με τους Ρυθμιστές Σκέψης του χρήστη. Δηλαδή, είναι η αρμονία με το υποσυνείδητο, την συνείδηση και το υπερσυνείδητο. Κάθε αντικείμενο, από την παντοσύνθεση του Συστήματος, εκτελεί τα παρακάτω έργα:

1.ΔΕΙΚΤΗΣ - παίζει το ρόλο του δείκτη, του δέκτη ή του μεταδότη και εξαρτάται από την ψυχική σύμβαση. Το Εκκρεμές Ίσις εφαρμόστηκε εδώ - είναι ένα γνωστό εκκρεμές το οποίο λειτουργεί σε πλήρη λευκή αύρα. Οι μπαταρίες των τεσσάρων στοιχείων επικοινωνούν με το δικό μας DNA σε συνδυασμό με τα τέσσερα νουκλεοτίδια (ACTG). Επίσης δεν είναι επιρρεπές στη διαφθορά, δηλαδή την ακτινοβολία. Η εκπομπή των δονήσεων αντιστοιχεί στο πλήρες φάσμα της ακτινοβολίας του ισημερινού του Καθολικού Εκκρεμούς. Από εδώ προέρχεται ο απόλυτος συγχρονισμός και η συμβατότητα στο Σύστημα. Χωρίς απαίτηση δυσεμπότισης παίζει το ρόλο του δίσκου ενθαλπίας σε περίπτωση στρεβλώσεων που προέρχονται από το περιβάλλον.

2.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΗΣ – το πολύσπειρο, κυλινδρικό, δεξιόστροφο ρολό (προς τα μέσα) ενδυναμώνει και συγκεντρώνει ακόμη και τα πιο παροδικά ραδιαισθητικά σήματα. Ο αριθμός των σπειρών ρυθμίστηκε πειραματικά για την διατήρηση της Αρχής του Ρυθμού του Ερμή, δηλαδή τη συμβατότητα με την ενέργεια των Αυτό προέρχεται επίσης από την πέμπτη δύναμη του αριθμού 2 και επιτρέπει την πρόσβαση στην έκτη πυκνότητα όπου αρχίζει να μην υπάρχει η πόλωση.

3. ΊΣΙΣ-2 - σε αυτή την περίπτωση είναι η εκπομπή της θηλυκής δύναμης (Υing) σε κατάλληλη διαμόρφωση του Μέγα Όσιρι (Υang). Ομοίως, χρησιμοποιήθηκε εδώ ο Κοσμικός κανόνας του Τριγώνου: "οι δύο αντιτιθέμενες, που συμπληρώνουν η μία την άλλη, δυναμικές δυνάμεις δημιουργούν την 3ηing-Υang). Εξάλλου υποτίθεται ότι αυτός ο Κανόνας δημιουργεί την ενέργεια της κίνησης-δόνησης σε κάθε άτομο όπου και πάλι ως αποτέλεσμα του "γάμου" πρωτονίου-ηλεκτρονίου "γεννιέται" ο ηλεκτρισμός, ο μαγνητισμός και ο ηλεκτρομαγνητισμός.

4.ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ – το χάλκινο κυλινδρικό σπιράλ περιστρεφόμενο στα αριστερά "προς τα έξω" των 7 σπειρών, παίζει τον ρόλο του πληροφοριοδότη "μεταφράζοντας" τα ραδιαισθητικά σήματα σε "γλώσσα" κατανοητή για τον χρήστη. Σε περίπτωση που ο χρήστης κατέχει "χαμηλό" προσωπικό χρώμα, ο μεταφραστής συμπληρώνει τη σειρά των χρωμάτων που λείπει, ενδυναμώνοντας την ευαισθησία του. Ως αποτέλεσμα αυτού είναι η πλήρη εναρμόνιση με την αύρα και ο ευνοϊκός επηρεασμός των επιπτώσεων εργασίας με το αυράμετρο. Ο μεταφραστής διευκολύνει επίσης την ψυχική συγκέντρωση και την εστίαση σε ανεπτυγμένο θέμα. Ακόμη αποτρέπει την διασπορά της ενέργειας του ραβδοσκόπου στο λεγόμενο κυνηγητό των σκέψεων.

5.ΟΣΙΡΙΣ- είναι η πληροφασματική γεννήτρια της ενέργειας σε ζώνη ultra-λευκού. Περιέχει λοιπόν, όλα τα χρώματα του εμφανούς όπως και του διάφανου φάσματος. Ο αριθμός των αντικειμένων του αντιστοιχεί με όλα τα συστατικά στρώματα της ανθρώπινης αύρας και επίσης επικοινωνεί με 12 διαστάσεις της Κοσμικής Συνείδησης. Εμφανίζεται εδώ επίσης συνεργική δράση των δύο εκκρεμών Ίσις (8 αντικείμενα), τα οποία συμπληρώνουν με λευκό πιθανόν ελλείψεις παρεμβολές ενεργειών όπου τις εναρμονίζουν πλήρως. Συνοψίζοντας, εμφανίζονται επιπλέον προδιαθέσεις του αυράμετρου που εγγυώνται στον χρήστη (με συστηματική εργασία) την απόκτηση της ραδιαισθητικής ευαισθησίας από τις 6 υπο-περιοχές και την ανύψωση του προσωπικού χρώματος ακόμη και μέχρι το ultra-λευκό. Είναι ισοδύναμο και παράλληλο με την ψυχική ανάπτυξη και την αύξηση των βιοενεργητικών ικανοτήτων σύμφωνα με τον Κανόνα της Επαγωγής. Οι μπάλες στο τέλος της κυλινδρικής λαβής, είναι περιορισμοί-εμπόδια που αποτρέπουν τις ανεξέλεγκτες διαρροές ενέργειας και εξουδετερώνουν τις παρεμβολές του περιβάλλοντος χάρη στο οποίο λαμβάνουμε τη μονοχρωματική ή την αρμονική ενεργο-δόνηση, σύμφωνα με την ιδρυμένη ψυχική σύμβαση.

6.ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΩΡΟΥ - εναρμονισμένος θάλαμος πόλωσης, στον οποίο γίνονται ενεργητικές μέθοδοι απο υψηλής ποιότητας χάλυβα πολλών συστατικών. Η καινοτομία και η πρωτοτυπία αυτού του θαλάμου βασίζεται στην παράλληλη υποβολή των συνιστώσεων δυνάμεων: ηλεκτρικών, μαγνητικών, ηλεκτρομαγνητικών και μεταφυσικών. Σύμφωνα με τον Νόμο της Ενότητας αποκτήθηκε καινούριο φαινόμενο έλλειψης πόλωσης, έλλειψη πολικότητας δεν έχει γραφεί ως τώρα σε καμία εργασία. Η παραπάνω καινοτομία πηγάζει με συνέπεια από την Μεταφορά του Βιβλίου της Ουράντιας, και της πλήρης κατανόησης των Κανόνων των Δονήσεων και του Κανόνα της Πόλωσης.

7.ΨΥΧΟΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ - είναι ένας ευλύγιστος σωλήνας τελειωμένος με δείκτη, επίσης κατάλληλα πολωμένο. Είναι εύχρηστο σε τηλεραδιαισθητικές εργασίες με φωτογραφίες, με φαντάσματα ή με χάρτες, με σχεδιαγράμματα και με ολογράμματα. Είναι εύχρηστος επίσης στην τοποθεσία των σημείων του βελονισμού και στον ακριβή εντοπισμό της δυσλειτουργίας. Σε περίπτωση έλλειψης του δείκτη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δάχτυλο (ή ένα στυλό) ως κεραία, το ίδιο αποτελεσματικά. Στην συναρμολόγηση του αυράμετρου, πολύ σημαντική και βασική είναι η ρύθμιση της προσωπικής πόλωσης του κάθε αντικειμένου ώστε να ισορροπήσουμε την ολική πόλωση σε μια παράλληλη δέσμη που έχει το χαρακτήρα της πληροφασματικής δέσμης (ΦΩΤΟΣ). Σας διαβεβαιώνουμε ότι αυτό δεν είναι παράνομη διαφήμιση, ούτε μάρκετινγκ, αλλά προέρχεται από την εμπειρική εφαρμογή της γνώσης.

"Όποιος κατανοήσει την Αρχή της Πολικότητας θα διαθέτει το Κλειδί της Ζωής."

"Όποιος κατανοήσει την Αρχή της Δόνησης, αυτός θα διαθέτει το σκήπτρο της εξουσίας."

Κybalion

Είμαστε σίγουροι ότι στο άμεσο μέλλον η η αναγνωσμένη μόνο ψυχοτρονικά, Μεταφυσική, θα είναι επιστημονικά ελεγμένη και θα κατασκευαστούν βιουπολογιστές υψηλότερης γενιάς π.χ. που θα αναγνωρίζουν τις συνιστώσες μιας αύρας ή ΌΜΠΕΡΟΝ- ή που θα σαρώνουν τις ενεργητικές δυσλειτουργίες, που στο παρόν εκπέμποντας ποζιτρονική τομογραφία με επιτυχία κάνει PET. Και τότε οι ορθόδοξοι επιστήμονες θα αποδεχθούν την ύπαρξη των δονήσεων από περιοχές πέρα από τις φυσικές, θα καταλάβουν τα φαινόμενα της ομοιοπαθητικής ενέργειας, την ουσία της ενέργειας, την πράνα, την κουνταλίνι και θα κατανοήσουν τα φαινόμενα της τηλεπάθειας και της πραγματοποίησης. Τότε οι τομείς της ραδιαισθησίας θα γίνουν απλή φυσική.

 ΣΕΙΡΑ  ΓΕ  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

prometeusz

 Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελέτες διαφόρων ακτινοβολιών ραδιαισθησίας και συγκεκριμένα σε αυτές που ανήκουν στην λεγόμενη «νέα ραδιαισθησία». Επιτρέπει επιλεκτική ανίχνευση ακτινοβολιών ραδιαισθησίας σε πολλές οκτάβες (ζώνες) και διαστημικές ενέργειες με βιοενημερωτικές ιδιότητες. Οι παραγόμενες, χάρη σε αυτήν, ραδιαισθητικές ακτινοβολίες χαρακτηρίζονται με υψηλή σταθερότητα και ρυθμιζόμενη με ακρίβεια ένταση. Συμπλήρωμα της σειράς είναι το διάγραμμα ραδιαισθησίας (oλόγραμμα Μπαι (Baj) και επίσης το ειδικό βοηθητικό εκκρεμές (Εκκρεμές Ίσις) το οποίο επιτρέπει ακριβή σχεδιασμό και παρακολούθηση των διεξαγόμενων ραδιαισθητικών ερευνών .

Συστατικά μέλη της σειράς:

-ΓΕ Γαία (Γενικό Εκκρεμές 6.7 Gaja) – μαύρο

-ΓΕ Ήλιος (Γενικό Εκκρεμές 7.7 Helios) – φυσικό χρώμα ξύλου

-Εκκρεμές Ίσις (Izis) - φυσικό χρώμα ξύλου

-Ολόγραμμα Μπαι (Baj) (στην αντίστροφη πλευρά του μικρότερου εγχεριδίου)

-Οδηγίες χρήσης (στην αντίστροφη πλευρά του Ολογράμματος Μπαι (Baj)

-Ξύλινο κουτί για την ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Εφαρμογή:

To Ολόγραμμα Μπαι(Baj) είναι ένα ραδιαισθητικό διάγραμμα (βιόμετρο) πάνω στο οποίο με την χρήση του Εκκρεμούς Ίσις μπορούμε να ορίσουμε ακριβείς ρυθμίσεις στο ΓΕ Γαία(Gaja) και ΓΕ Ήλιος(Helios) με στόχο την επιδίωξη προκαθορισμένων ραδιαισθητικών μελετών. Η ονομασία «Ολόγραμμα» προέρχεται από την δυνατότητα τρισδιάστατης επεξεργασίας των σχεδίων ΓΕ Γαία (Gaja) και ΓΕ Ήλιος (Helios) που βρίσκονται στο διάγραμμα.

Το βιόμετρο (A-Ω) που βρίσκεται ανάμεσα στα σχέδια ΓΕ Γαία(Gaja) και ΓΕ Ήλιος(Helios) επιτρέπει τον ορισμό του ποσού των μελετών, μεταξύ άλλων αποτελέσματα εργασίας σε ιδιαίτερα τσάκρα (πνευματικά πεδία).

Η τοποθετημένη πάνω στο διάγραμμα “Λουνα”(Luna) επιτρέπει την εξουδετέρωση των αιτιών των λανθασμένων ενδείξεων. Το ΓΕ Γαία(Gaja) και το ΓΕ Ήλιος(Helios) εφαρμόζεται με την διατήρηση κανόνων εφαρμοζόμενων κατα την χρήση του κλασσικού Γενικού Εκκρεμες.

Οι περιγραφές στο Ολόγραμμα Μπαι(Βaj) όπως και στα ΓΕ Γαία(Gaja) και ΓΕ Ήλιος(Helios) έγιναν σύμφωνα με την σύμβαση της ακόλουθης εκδοχής της γλώσσας.

Τελικές παρατηρήσεις:

Η παρούσα ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ είναι αποτέλεσμα συνεχόμενων εργασιών πάνω στο Γενικό Εκκρεμές το οποίο ανακαλύφθηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.

Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ προετοιμάστηκε με στόχο να εξυπηρετεί μόνο για καλούς σκοπούς.

Σημείωση!

Στην σύνθεση της ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ περιλαμβάνονται ισχυρές γεννήτριες αόρατων ραδιαισθητικών ακτινοβολιών, γι’αυτό και πρέπει να χρησιμοποιούνται απο άτομα που κατέχουν ραδιασθητική εμπειρία. Ακατάλληλη χρήση της ΣΕΙΡΑΣ μπορεί να βλάψει το άτομο που την χρησιμοποιεί. Επίσης στην διατήρηση των ΚΕ που παρέχονται στο σύνολο της ΣΕΙΡΑΣ οφείλεται να διατηρηθούν ορισμένες προφυλάξεις. Τα ΓΕ Γαία(Gaja) και ΓΕ Ήλιος(Helios) πρέπει να διατηρούνται στο συννημένο κουτί. Κατά την αποθήκευση: το ΓΕ Γαία(Gaja) οφείλεται να είναι τοποθετημένο στο Πρ στον παράλληλο, ενώ το ΓΕ Helios στο Πρ στον παράλληλο (ρύθμιση του εκκρεμούς: ασφαλής θέση για την αναστολή κεφαλόδεσμου του εκκρεμούς υποδεικνύει στην επιφάνεια του εκκρεμούς το καθορισμό).

 ΣΕΙΡΑ ΓΕ ΜEΡ - KA - ΜΠA

merkaba

Το Αυράμετρο του Ώρου - είναι ένα σούπερ ευαίσθητο ραδιασθητικό - ψυχοτρονικό εργαλείο, που λειτουργεί στο ευρύ φάσμα των ενεργο-δονήσεων, όπως στις φυσικές περιφέρειες και στους μεταφυσικούς τομείς, απρόσιτους για όλα τα άλλα τα ραβδιά. Η πρωτοτυπία και η μοναδικότητα της κατασκευής του αυράμετρου προέρχεται από την πρακτική εφαρμογή της γνώσης που περιέχεται στο Βιβλίο της Ουράντιας, στις Αρχές του Ερμητισμού και επίσης, στη νηστεία των ατλάντιων Αρχείων των Ροδόσταυρων. Αυτή η καταπληκτική γνώση χρησιμοποιήθηκε νωρίτερα στις Πυραμίδες της Γκίζας, στις Πυραμίδες του Ώρου, στους Κυλίνδρους του Φαραώ και επίσης στις μέρες μας, στη συστηματική σειρά των Καθολικών Εκκρεμών - Προμηθέας ή των Σεληνιακών Εκκρεμών - MER-KA-BA της εταιρίας Baj. Η επίσημη επιστήμη αξιολογεί 4 δυνάμεις: τις ηλεκτρομαγνητικές, της βαρύτητας, τις πυρηνικά ισχυρές, τις πυρηνικά ασθενείς, και επιπλέον κινείται στην περιφέρεια της τρίπυκνης σωματικότητας, δηλαδή σε σειρά δονήσεων 1024 Ηz (10 εις τη δύναμη του 24, Ηz). Ο ηλεκτρομαγνητισμός προέρχεται από τον Κοσμικό Κανόνα του Τριγώνου, δηλαδή της εξάρτησης των ηλεκτρικών και των μαγνητικών δυνάμεων. Επίσης, η δύναμη της βαρύτητας είναι η σειρά της γραμμικής βαρύτητας και της εγκύκλιας βαρύτητας. Επόμενη είναι η 7η Αρχή του Ερμή – είναι η αρχή της εικονικής παθητικής ρίζας που ρυθμίζει τις λεγόμενες αλχημικές σχέσεις. Το ονομαζόμενο "σοφία, γυαλί και μάτι" γεφυρωμένο με τις έξι αισθήσεις κατατάσσει τον κόσμο στον τρίπυκνο τομέα της ύλης, αγνοώντας εντελώς την έβδομη αίσθηση της ραδιαισθητικής επικοινωνίας που έχει πρόσβαση στην μεταφυσική περιφέρεια ακόμη και στις παραμεθόριες περιοχές της Ψυχής και της αντιύλης. Μόνο οι ανοιχτόμυαλοι αναγνωρίζουν την ύπαρξη της νεοενέργειας, της πράνας, της κουνταλίνι, της ακτινοβολίας των σχημάτων ή εν τέλει, της "αυτογνωσίας" της ύλης. Έτσι ακριβώς γεννιούνται οι ιδέες του βιοπροσομοιωτή, του ουδετεροποιητή, της πυραμίδας, της υγείας κλπ. Τα εργαλεία αυτά εφαρμόζονται για την υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού ώστε με την αυτορύθμιση και με την αφαίρεση της δυσλειτουργίας να επαναφέρουν την υγεία. Σε αυτό κρύβεται όλη η αλχημεία.

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε τόσο μεγάλη ανάπτυξη της επιστήμης των ηλεκτρονίων, που μόνο οι ειδικοί της κβαντικής φυσικής γνωρίζουν να κινούνται σε αυτό τον τεράστιο «θάμνο» όλων αυτών των συσκευών, οι οποίες έχουν πρακτική εφαρμογή στη διάγνωση και την ενδυνάμωση των φυσιολογικών διεργασιών. Στην πράξη εφαρμόζονται όλες οι συσκευές, όπως: Vifon, Oberon, CEM-TECH και τελευταία η χρήση και εφαρμογή της αντιύλης στην τομογραφία με εκπομπή ποζιτρονίων ΡΕΤ - όπου γίνεται ταυτόχρονα παρακολούθηση και απεικόνιση των βιολογικών διεργασιών στον οργανισμό. Η τελευταία «αποκάλυψη» είναι η συσκευή QUANTEC, της οποίας η ιδέα έρχεται σε αντίθεση με τη δική μας «υγιή» αντίληψη της πραγματικότητας, αφού μπορεί όχι μόνο να κάνει διάγνωση αλλά και να κωδικοποιεί οποιαδήποτε βρώσιμη ουσία και να ρυθμίζει τις ενεργειακές δυσλειτουργίες. Κάνει αυτό που από παλιά μπορούσαν οι έμπειροι βιοθεραπευτές.

Για την επίσημη Επιστήμη ανοίγονται νέες περιοχές που μέχρι σήμερα είχαν απορριφθεί με περιφρονητικό τρόπο, όπως η ομοιοπαθητική, η τηλεπάθεια και η μεταφυσική- δηλαδή αυτές που δεν κάηκαν στην πυρά της Ιεράς Εξέτασης.

Οι ραβδοσκόποι, οι βιοθεραπευτές και γενικά όλη η εσωτερική αδελφότητα υποστηρίζουν με ενθουσιασμό αυτές τις δραστηριότητες-τεχνικές, βλέποντας σε αυτές τη δυνατότητα της συνεργασίας. Επειδή η φαρμακευτική βιομηχανία κυριεύτηκε από την αποστολή του κέρδους, όλες οι μη παρεμβατικές μέθοδοι προστασίας της υγείας που είναι προσβάσιμες από όλους έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης. Πολύ περισσότερο όταν αυτές είναι πρακτικές, απλές, αποτελεσματικές και φθηνές. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος της RSSE-NON PROFIT: «Μπορείς να είσαι ο δημιουργός της υγείας και της ευημερίας σου».

Μέσα από την εξέλιξη κάθε οργανισμός ανέπτυξε διαδικασίες αυτο-θεραπείας. Ακόμα και ο σκύλος ξέρει πότε πρέπει να φάει χορτάρι. Μόνο ο άνθρωπος μέσα από τον «αγώνα των αρουραίων» έχασε το ένστικτο και θεωρεί πως τα χάπια μπορούν να εξαπατήσουν τη φύση. Ζούμε σε έναν κορεσμένο κοσμικό συνδυασμό που κατέχεται από έναν τεράστιο ωκεανό Ενέργειας υπό τους όρους των Νόμων της Φύσης (βλ. τον έβδομο κανόνα του Ερμή). Ο δικός μας συνδυασμός Νους-Σώμα-Ψυχή έχει όλες τις προϋποθέσεις για να χρησιμοποιεί αυτή την Ενέργεια. Αρκεί να ενεργοποιηθεί ο Νους: η Ελεύθερη Βούληση, για να κολυμπήσουμε σε αυτόν τον ωκεανό. Ας απελευθερωθούμε επιτέλους από τα δεσμά των θεωρημάτων και της χρήσης των δυνατοτήτων του εγκεφάλου και των γονιδίων σε μικρό ποσοστό. Αυτά στην πραγματικότητα είναι παράμετροι για ανθρώπους που πιστεύουν και ζουν με τη λογική και εμπιστεύονται μόνο αυτό που μπορούν να δουν και να αγγίξουν.

Προτείνουμε λοιπόν, μια διαδικασία τεσσάρων σταδίων μύησης στο Ναό της Σύγχρονης Ραδιαισθησίας:

 1. Εργαστήριο Ψυχοτρονικής: όπου αποκτούμε τις ικανότητες της διάγνωσης και της αξιοποίησης όλων των επιπέδων της άψυχης και έμψυχης ύλης. Είναι το στάδιο της πλήρης επίγνωσης όλων των έξι υποκατηγοριών της ραδιαισθησίας.

 2. ΓΕ Προμηθέας: συμπληρώνουμε τις δονήσεις που δημιουργούν ομοιόσταση και ανάπτυξη σε υψηλότερες διαστάσεις. Είναι η βάση-θεμέλιο των ενεργειών που αναζωογονούν τη διαδικασία της ζωής.

 3. ΓΕ Μ-KA-ΜΠA: είναι το στάδιο της ασφαλούς δημιουργίας του Φωτεινού Σώματος υφασμένo με τα φωτόνια στο στημόνι της θεϊκής Kουνταλίνι. Αποκτούμε κατανόηση των 12 διαστάσεων της Κοσμικής Συνείδησης.

 4. Πυραμίδα του Φωτός και της Λαμπρότητας: δηλαδή το στάδιο της δράσης χωρίς τη δράση, υπό την πλήρη αρχηγεία των Κύριων των Κύκλων. Είναι οι τομείς εργασίας του Αποθεματικού Οργανισμού του Πεπρωμένου.

Ο τρισδιάστατος κόσμος μας λειτουργεί σύμφωνα με το Κοσμικό Σύνταγμα που περιλαμβάνεται στους 7 Κανόνες του Ερμή. Γι' αυτό η γνώση και η κατανόηση αυτών των κανόνων είναι απαραίτητη για την σωστή χρήση της κοσμικής ενέργειας. Σημειώστε ότι το μικρότερο σωματίδιο της ενέργειας, που είναι το άλμα ηλεκτρονίων μεταξύ των τροχιών, το εκφράζουμε σε κβάντα, ως μερίδες ενέργειας ή σε φωτόνια, ως μερίδες φωτός. Σε γενικές γραμμές, οι ηλεκτρικές συσκευές στέλνουν ενέργεια που εκφράζεται κβαντικά, ενώ τα Γενιικά Εκκρεμή εκπέμπουν ενέργεια χρωμάτων που εκφράζεται φωτονικά. Διάφορες είναι μόνο οι πηγές ενέργειας. Ο Ηλεκτρισμός (μπαταρία) βρίσκεται σε ηλεκτρικές συσκευές, ενώ ο Κόσμος - Όσιρις βρίσκεται στα Γενιικά Εκκρεμή. Και οι δύο δρόμοι εκπληρώνουν τον ίδιο στόχο της εξασφάλισης της ομοιόστασης, η οποία σε διπλό κόσμο χρειάζεται και απαιτείται. Δεδομένου ότι κάθε δυσλειτουργία της ενέργειας (σε παθολογικές καταστάσεις ονομάζεται νόσος) χαρακτηρίζεται είτε από υπολειτουργία ή υπερλειτουργία του οργάνου, οπότε για την ισορροπία προσθέτουμε κάτι είτε αφαιρούμε. Το αν θα το προσδιορίσουμε σε κβάντα ή φωτόνια για την ισορροπία είναι δευτερεύουσας σημασίας. Στον τομέα των πρακτικών δράσεων καθώς και το ενεργειακό ισοζύγιο ενός οργανισμού συνειδητοποιούμε ότι π.χ. τα QUANTEC (κβαντικά) ή με τις σειρές ΓΕ (φωτονικά), παίζει σημαντικό ρόλο η αποτελεσματικότητα, η απλότητα, η διαθεσιμότητα και το κόστος της λαμβανόμενης ισορροπίας. Οι προαναφερθείσες ιδιότητες της προσβασιμότητας και του κόστους, προτιμώνται για τις ραδιαισθητικές μεθόδους, τις οποίες πραγματοποιώ σύμφωνα με τη δήλωση: "Γίνε ο δημιουργός της υγείας και της ευημερίας σου". Ωστόσο, μετά την κίνηση σε τέσσερα στάδια, μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική λειτουργία στους τομείς της μεταφυσικής και των δονήσεων που δεν είναι διαθέσιμες ακόμα για την ηλεκτρονική. Ραδιαισθητικά μπορούμε να "μετρήσουμε-ορίσουμε" πχ. Τις Επιγραφές Reiki, τις δονήσεις ψυχικών σχεδίων και του χρώματος της ψυχής, τα διανύσματα xxx της προσωπικότητας, το διάνυσμα του Ρυθμιστή της Σκέψης κλπ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΓΕ ΜΕΡ-KA-ΜΠA

Για να κατανοηθεί αρκετά η σύνθεση του Φωτός και της Ενέργειας (αφού είναι «Σιαμαία Αδέρφια») φτάνει να μελετήσουμε, με ανοιχτό μυαλό, τους Κανόνες του Ερμητισμού ή/και τις μεταβιβάσεις του Βιβλίου της Ουράντιας (βλέπε σελίδα 41 και 42). Στη συνέχεια, πρέπει να αναλύσουμε την πρώτη ιδέα του Chaumiere και του Belizal και να παρακολουθήσουμε την δουλειά του ραβδοσκόπου μας Józef Baj. Όλα αυτά γίνονται τόσο εύκολα, που είναι εύκολο να τα "αιχμαλωτίσουμε" στην σφαίρα του Καθολικού Εκκρεμούς. Επειδή στον κόσμο μας κυριαρχεί το Δικαίωμα της Διττότητας, γι' αυτό για το κλασικό «ορφανό» ΓΕ μετά από σχεδόν 70 χρόνια επιτέλους βρήκε το σύντροφό του. Έτσι δημιουργήθηκε η Σειρά Προμηθέας, στην οποία η Γη παρουσιάζει τις τελλουρικές ενέργειες, ενώ ο Ήλιος τις ηλιακές ενέργειες. Στη συνέχεια θα έπρεπε να διοργανώσουμε έναν "οδικό χάρτη" για κάθε χρώμα ώστε να γίνει ένα πολύ εύκολο στη χρήση, ευσυνείδητο, ανεξάρτητο και πρακτικό σύστημα. Ύστερα από πειράματα με ενέργειες τύπου πράνα, δημιουργήθηκε η σεληνιακή σειρά ΜΕR-KA-BA, όπου: τη Σελήνη «Μ» εκπροσωπεί το ενεργειακό φάσμα του θηλυκού γένους (η ενέργεια γιν, η παθητική άνιμα, το μητρικό και το οικογενειακό egregor της Ίσις). Τη Σελήνη «Λ» εκπροσωπεί το ενεργειακό φάσμα του αρσενικού γένους (η ενέργεια γιανγκ, ο ενεργός άνιμους και το πατρικό egregor του Όσιρι). Ας σημειωθεί ότι ο Νόμος του Δυϊσμού έχει αναντιστοιχία με αυτά τα δύο δίδυμα στοιχεία, όπου στη συμμετρία των δύο πόλων μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις του Nόμου της Ενότητας ΤΑΟ ή αλλιώς γνωστή ως ομοιόσταση. Από εδώ προέρχεται και το εξάπλευρο αστέρι που συμβολίζει τα δύο σφαιρικά έναστρα τετράεδρα που διεισδύουν αμοιβαία το ένα στο άλλο, συνδέουν την εξέλιξη με την επίκληση του Συγκροτήματος Σώμα-Νους-Πνεύμα, ως σύμβολο του φωτεινού οχήματος MER-KA-BA. Είναι επίσης ένα πρότυπο αστρικών πυλών για τις πτυχές του Yin-Yang. Έτσι, στην θηλυκή πτυχή γράφονται καθολικές αξίες όπως: η Ειρήνη, η Αγάπη, η Εμπιστοσύνη, η Ομορφιά, η Αρμονία και η Αλήθεια. Το αρσενικό πρότυπο αστρικών πυλών περιλαμβάνει: την Ενότητα, την Καλοσύνη, την Αγάπη, τη Σοφία, την Αλήθεια και την Ταπεινότητα. Αυτό συνοψίζει το «Αρχαίο Μυστικό του Λουλουδιού της Ζωής" και τη θεία γεωμετρία που περιγράφεται από τον Drunvalo Melchizedek. Το ολόγραμμα, χάρη στην κατάλληλη πόλωση, είναι ένα παράδειγμα ενός δυναμικού και ενεργού γραφήματος, όπως μπορούμε να το καταλάβουμε βάζοντας διάφορα στοιχεία πάνω του. Για παράδειγμα, εάν πάρουμε ένα ποτήρι νερό μπορούμε να εξετάσουμε τις αλλαγές στους κραδασμούς περιστροφής, στις ιδιότητες του, στο pH, κ.λπ.

Επειδή πλησιάζει η στροφή του 2012 και οι συστηματικές μελέτες μας σε τομείς των κοσμικών δονήσεων του συστήματος μας επέτρεψαν να συμπεράνουμε ότι στις 6 Ιανουαρίου του 2010, περάσαμε μια νέα κοσμική πύλη, εξ ου και προέκυψε η ανάγκη ενημέρωσης του ολόγραμματος MER-KA-ΒΑ. Έχουμε διαθέσιμα τα νέα χρώματα - δονήσεις που προσομοιώνουν μία νέα ποιότητα της αντίληψης μας. Αυτά είναι ισχυρές ροές Ενέργειας Κουνταλίνι που προαναγγέλλουν μια νέα Συνείδηση και βέβαιο άνοιγμα για τις Ενέργειές μας. Για πολλούς, αυτό μπορεί να σημαίνει παρουσία μιας Νέας Συνείδησης του Χριστού. Για πολλά χρόνια ασχολούμαστε με την ενεργοποίηση της ενέργειας Kundalini με την εφαρμογή των μεθόδων: τόνωση των τσάκρας, ενσωμάτωση των διαπροσωπικών και προσωπικών σωμάτων με την μέθοδο της Gouna - "υπερθέρμανση αίματος", κλπ. Η αποτελεσματικότητα και η ένταση των όσων έχουμε με την σεληνιακή σειρά είναι ασύγκριτα υψηλότερο. Όσοι ενδιαφέρονται για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος ας συμμετάσχουν στα σεμινάρια μας ή ας ανατρέξουν στη βιβλιογραφία: "Κουνταλίνι και Τσάκρας" GE Paulson. Αυτό είναι ένα θέμα σύνθετο και ανοιχτό σε προηγμένους ραβδοσκόπους ή έμπειρους σπουδαστές της πνευματικής ανάπτυξης. Εξ ου η συντομία και η περιεκτικότητα της περιγραφής της σειράς MER-KA-BA, αφού δεν είναι μια ενθάρρυνση μάρκετινγκ για όλους τους περίεργους, αλλά μια πρόταση για αυτεξούσια προσπάθεια για την κατάκτηση του Φωτός και της Φωτεινότητας για να πάρουν τη κοσμική υπηκοότητα. Φυσικά, υποπροϊόν των αποκτημένων δυνάμεων Σίντι μπορεί να είναι η κωδικοποίηση των ρυθμιζόμενων ενεργειών (οι οθόνες, τα φυλαχτά, οι βηματοδότες, οι ουδετεροποιητές κ.λπ.) σε οποιεσδήποτε ουσίες, ποτά, κ.λπ., ή η εξ αποστάσεως παροχή προθέσεων. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τα αποτελέσματα που αλλάζουν τις ιδιότητες της ύλης με την αλλαγή της φοράς ΗΛ, ΜΓ, ΗΛ-ΜΓ ή που οδηγούν σε συμμετρία και μηδενική πόλωση. Αυτό ισχύει για την άψυχη και την έμψυχη ύλη ακόμη και στον τομέα της ψυχής. Φυσικά αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την εργασία με την σειρά ΓΕ, λόγω των xxx οι αξίες της Αυτογνωσίας και της Αυτο-διεύθυνσης λαμβάνουμε αναγνώσεις εντελώς αντικειμενικές, δεδομένου ότι διατεθειμένος υπό την προεδρία του εκκρεμούς Ίσις, ο υποστηρικτής αποκλείεται αυτόματα από διαταραχή αυθυποβολής και υποκειμενισμό.

ΔΟΝΗΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι έμπειροι θεραπευτές υποστηρίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των δυσλειτουργιών του οργανισμού μπορεί να αφαιρεθεί, διορθώνοντας την ενεργητική της σπονδυλικής στήλης. Το ίδιο ισχύει και για τη διάγνωση. Από την Suszumna αποκλίνουν 24 ζεύγη νεύρων που αποφασίζουν για την δύναμη όλων των οργάνων. Όταν τα νευρικά συστήματα κατευθύνουν το φυσικό σώμα, στο αιθερικό και ανώτερο πεδίο, την ίδια δουλειά κάνουν και nadi, δηλαδή τα ενεργειακά κανάλια. Εκτός από τη μεταβίβαση της πράνα, η οποία ενεργοποιεί και πυροδοτεί την ενέργεια Kundalini, αποτελούν την πιο σημαντική σειρά της Τριάδας, η οποία Tριάδα περιλαμβάνει: τη Suszumna (πνευματική ουσία), καθώς και τα δύο πλαϊνά κανάλια: την Ίντα, που είναι ο σεληνιακός θηλυκός πόλος (αρνητικό Γιν) και την Πινγκάλα - ηλιακός αρσενικός πόλος (θετικό, Γιανγκ). Η Ίντα και η Πινγκάλα αναπτύσσονται μέσα από τις δύο πλευρές του κόκκυγα και ανεβαίνουν κατά μήκος του ημιτονοειδή της Σουσούμνα (βλ. Κηρύκειο Ερμή), διασταυρώνονται στη βάση του κρανίου, πάνε προς την κορυφή της μύτης και χωρίζουν η κάθε μια σε διαφορετικό ρουθούνι και συνδέονται με την πράνα της αναπνοής. Εξ ου και με την γνωστή τεχνική "χορού nadi" μπορούμε να αναζωογονήσουμε γρήγορα όλο το σώμα. Για τις τεχνικές αυτές πρέπει να περάσουμε το δύσκολο δρόμο της κατάρτισης, η οποία είναι ο λόγος που πάντα προσπαθούμε να απλοποιήσουμε και να πρακτικοποιήσουμε τους στόχους μας. Η σειρά ΓΕ περιλαμβάνει 24 χρώματα-δονήσεις, τα οποία είναι όπως τα 24 γράμματα της αλφαβήτου. Μπορείτε να αναγνωρίσετε, να περιγράψετε, να αναζωογονήσετε τον οργανισμό και να οδηγηθείτε σε μια κατάσταση ομοιόστασης. Υπάρχουν δύο χρωματικοί τύποι των δονήσεων.

ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ - 12 χρώματα που σημειώνονται στο ΓΕ, σε αυτά 7 του εμφανούς και 5 του αφανούς φάσματος. Αυτά αντιστοιχούν σε ατομικά τσάκρας ή/και συνδέσμους στους Κύριους Κύκλους (ΙΙΙ Σμαραγδένιος Πίνακας Το Κλειδί της Σοφίας) ή τα κοντινά στο νου φαντάσματα (Π-36 Βιβλίο Ουραντίας).

ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ - είναι πολυσύνθετες δονήσεις των δύο γειτονικών χρωμάτων και αποτελούν το άθροισμα. Οι βασικές ακτίνες, τα διανύσματα, βρίσκονται στη μέση μεταξύ των διαφορετικών χρωμάτων, ενώ η δόνηση πολλαπλασιαζόμενη βρισκεται σε υψηλότερες διαστάσεις, αόρατες για μας. Με το ίδιο θεσπίζονται τα νέα κυκλώματα στα τσάκρας και τα γονίδια, ανοίγοντας τις πύλες της μεταφυσικής δύναμης. Τα χαρακτηριστικά των μονόχρωμων χρωμάτων έχουν περιγραφεί στη σχετική βιβλιογραφία, γι' αυτό παραλείπονται στην περιγραφή. Αντιθέτως, τα πολύπλοκα χρώματα τα αναλύουμε εξηγώντας την ίδια στιγμή τις συμπτώσεις τους. Αυτό ισχύει τόσο για τους μεσημβρινούς, όσο και για την παράλληλο.

 1. Γ - συνήθως αναφέρεται ως αρνητικό πράσινο ή γκρι χρώμα. Αυτό το, λανθασμένα επικίνδυνο, μυστηριώδες χρώμα είναι πολύ χρήσιμο και αναγκαίο στη σειρά. Αντιπροσωπεύει το στοιχείο της φωτιάς, του οξυγόνου (το οποίο είναι σε αντίθεση με τη πρασινάδα, το στοιχείο του νερού, του υδρογόνου και του ηλεκτρονίου). Αποκαλείται ως φλογερό πράσινο. Έχει εφαρμογές στην καύση π.χ. του σταφυλόκοκκου ή στην καταστροφή των παθογόνων οργανισμών. Αντιθέτως, στο σεληνιακό σύνολο είναι το διάνυσμα kundalini, διαδιδόμενη φωτιά που ενσωματώνεται στα τσάκρας Α και Ω.

 2. C14 – είναι το διάνυσμα του άνθρακα (ραδιενεργού άνθρακα - χρονικού ημερολογίου), του βασικού δομικού οργανικού κόσμου. Επίσης, είναι η Περιφέρεια του Γενικού Διοικητή της Ουράντια - δικαιοδοσία του υπόκειται σε Αρχαγγελικές Υπηρεσίες και ΕΟ (Ενδιάμεσες Οντότητες). Στον Ερμητισμό είναι η περιφέρεια του Kάτοικου Horlet, και επίσης το κύκλωμα των Επιτροπικών Τμημάτων της Ουράντια.

 3. AMENTI (ΜxΥε) - είναι το διάνυσμα που μας ενσωματώνει με τον Κατώτερο Εαυτό μας, δηλαδή με το υποσυνείδητο μας, στο οποίο είναι όλα τα αρχεία των προηγούμενων ενσαρκώσεών μας και εμπειριών. Είναι, επίσης, η συνείδηση της Γαίας - των καθισμάτων των Κυρίων Κύκλων, και η περιφέρεια σύνδεσης με τα βοηθητικά του νου - φαντάσματα. Τέλος, είναι η Περιφέρεια της γενετικής της Ουράντια και τα αρχεία των προηγούμενων ενσαρκώσεων.

 4. Υε – είναι η περιφέρεια της προσωπικότητας του Καθολικού Πατέρα. Απελευθερώνει ή κωδικοποιεί τα αρχεία στο DNA. Είναι η περίμετρος της βάσης κατά τη γέννηση. Στο μέτρο της πνευματικής ανάπτυξης αναπτύσσεται σταδιακά, μετακινώντας όλα τα χρώματα μέχρι και την ΗΛ. Στην περιοχή Μ-Υε βρίσκονται οι περιφέρειες των ορυκτών, των φυτών και των ζώων.

 5. ΕΟ – είναι η περιφέρεια των Ενδιάμεσων Όντων και των Αγγελικών Υπηρεσιών. Επίσης είναι η Βασική περιοχή των μεταφυσικών δυνάμεων για τους θνητούς.

 6. Ροζ(Ρ) – είναι η περιφέρεια της Θείας Κοσμικής Ενέργειας/παρενέργειας. Είναι ο Τομέας των Αγγελικών Υπηρεσιών, των Οδηγών και των Ξεναγών. Επίσης είναι το διάνυσμα της αιμοσφαιρίνης, όπου το Fe καταλύει τις λειτουργίες του αίματος. Συντελεί στην αύξηση της θερμοκρασίας του αίματος (μέθοδος Gouna). Αναζωογονεί την καρδιά για υψηλότερα σχέδια.

 7. Χ – είναι το χρυσό χρώμα/περιοχή των Μυστηρίων των Οθόνων και της ένταξής του υποσυνείδητου, της συνείδησης και του υπερσυνείδητου. Είναι η περιφέρεια της σοφίας και της νόησης. Επίσης, είναι η βασική περίμετρος του Ρυθμιστή της Σκέψης.

 8. ΤΡΙΑΔΑ - είναι οι περιφέρειες σε Τραπέζιο γύρω από το χρώμα Π, που συμβολίζει την Σουσούμνα. Γειτονικές είναι οι περιφέρειες της Ίντα και της Πινγκάλα. Αντισταθμίζουν μέρος των καναλιών της Κουνταλίνι, που οδηγούν σε μια κατάσταση Μηδενικής πόλωσης και στο Νόμο Ενότητας.

 9. Α – το ασημί χρώμα -«ασημί χορδή» προέρχεται από την καρδιά μέσω του Στέμματος, συνδυάζεται με το Πνεύμα της Αλήθειας και το «νερό της ζωής». Είναι η περιφέρεια που ενοποιεί το νου με την καρδιά, η οποία ενισχύει τη διαισθητική κατανόηση σε άλλες διαστάσεις. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της μεταφυσικής δύναμης και ενισχύει την πνευματική έλξη της βαρύτητας.

 10. TΡΙΤΟ ΜΑΤΙ- Είναι οι περιφέρειες σε τραπέζιο γύρω από το χρώμα Ι. Ενεργοποιούν τις παραφυσικές ιδιότητες του τρίτου ματιού, μας δίνει να καταλάβουμε τις καθολικές αλήθειες, τα ιδανικά, την ουσία και το σκοπό της ζωής μας. Σε πλήρη ανάλυση, παρεμβαίνουμε στη θεία κατανόηση της πραγματικότητας και κατέχουμε κοσμική ενόραση. Ένα υποπροϊόν είναι η δυνατότητα να δούμε την αύρα και τις ενέργειες πέρα από την φυσική. Τέλος, είναι οι περιφέρειες των δύο φυσικών ματιών και των πέντε πνευματικών ματιών- βάση του τρίτου ματιού.

 11. ΔΙΑΜΑΝΤΙ (ΙxΥι)- είναι η δόνηση που κρυσταλλώνει τα τσάκρας, που μεταβάλλει την δυναμική δίνη σε παλμό και την χρωματικότητα των τσάκρας. Στην πλήρη κρυστάλλωση των τσάκρας λαμβάνουμε μηδενική πόλωση, με την οποία μπορούμε να εκδηλώνουμε στην άψυχη και την έμψυχη ύλη. Η Πλήρη Αναστόμωση με το Ρυθμιστή της Σκέψης μας δίνει την προαγωγή στο Σώμα του Τελικού Σκοπού ή την εργασία στο Αποθεματικό Σώμα του Πεπρωμένου. Είναι η Κοσμική Ιθαγένεια και απελευθέρωση από την αναγκαιότητα της ενσάρκωσης.

 12. Πτ – είναι το χρώμα της πλατίνας – οι Περιφέρειες των Υψηλότερων Ιεραρχιών. Είναι ο Τομέας του Πνεύματος και ο Ενεργοποιητής της Ενέργειας. Οι αποστολείς των μεταφυσικών δυνάμεων είναι υπό την εξουσία του. Επίσης είναι η πνευματική σχέση με τη διανοητικά-βαρυτική περιφέρεια της Μητέρας/Πνεύματος. Είναι η Περιφέρεια των Ελοχίμ της Επιείκειας και της γερής ενίσχυσης των τριών Εαυτών μας. Τέλος, είναι η εναρμόνιση του συγκροτήματος Σώμα - Νους - Ψυχή - Πνεύμα.

 13. ΗΛ- είναι η Ίνα του Θεϊκού Μεσημβρινού, που είναι κάθετος στο επίπεδο της εκλειπτικής. Επίσης, είναι η πλήρης ενοποίηση των τσάκρας R και S και η επικοινωνία με το πλήρες φάσμα της Kundalini. Είναι η προαγωγή στον βαθμό των αυξανόμενων θνητών και οι Μεταφυσικές Παράμετροι. Το Θεμέλιο MER-KA-BΑ στέφθηκε με πλήρες άνοιγμα στην επικοινωνία με τους Φροντιστές.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ο ωκεανός της ενέργειας της φυσικής ραδιαισθητικής ακτινοβολίας που μας περιβάλλει είναι ετερογενείς δραστηριότητες των ακτινών από το εσωτερικό της Γης, της ακτινοβολίας του Ήλιου, του Φεγγαριού και των Κοσμικών Ακτινών από τα Ζώδια του γαλαξία και άλλων πλανητών. Κάθε μονάδα που θα υποβληθεί σε αυτή την ακτινοβολία απορροφά μέρος της και τα υπόλοιπα τα αφήνει διάσπαρτα. Γύρω από κάθε αντικείμενο εμφανίζονται φασματικές λωρίδες (ραδιαισθητικά χρώματα) και ο αριθμός τους είναι χαρακτηριστικός για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Εξίσου η κατεύθυνση του τυχαίου διανύσματος, που είναι το γεωμετρικό ποσό όλων των παρεμβολικών λωρίδων, αποδεικνύεται διαφορετικό για κάθε άλλο αντικείμενο. Αυτό επιτρέπει την ταυτοποίηση του κάθε αντικειμένου, δεδομένου ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό του εύρημα. Επειδή το συγκρότημα του Νους-Σώμα-Πνεύμα, παρά την πολυπλοκότητά της εξαρτάται από την κοσμική νομοθεσία. Στο εργαστήριο, μαθαίνουμε πώς διαβάζονται οι μη διαθέσιμες παράμετροι για τεχνικές συσκευές, μια πιθανή ραδιαισθητική ανάγνωση ως διανύσματα (βασικές ακτίνες), ο αριθμός των σειρών, οι περιφέρειες, η πόλωση, οι περιστροφές, κλπ. Ως εκ τούτου, καθώς εργαζόμαστε με Σειρές μπορούμε να τεκμηριώνουνε την πρόοδό μας και να βλέπουμε την δυναμική των αλλαγών αυτών. Υπάρχει μια σειρά παραμέτρων που περιγράφει με ακρίβεια κάθε ουσία και μας επιτρέπει να καθορίσουμε όλες τις ενδιαφέρουσες καταστάσεις και το βαθμό προόδου στην πνευματική μας ανάπτυξη, ή στην κατάσταση της υγείας μας.

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτή η σύντομη και απλή περιγραφή δεν έχει αξίες μάρκετινγκ, αλλά παρέχει προτάσεις για έμπειρους στην πνευματική ανάπτυξη, όσο και για τους ραβδοσκόπους και τους βιοθεραπευτές. Για όλους εκείνους που θέλουν να οικοδομήσουν τη δική τους Πορεία της Δύναμης. Έτσι, αντί να παρουσιάσουμε μια περίληψη παρουσιάζουμε ένα απόσπασμα μηνύματος από Plejadian από το βιβλίο της Barbara Marciniak.

Η ανάληψη της ευθύνης για τη ζωή σου είναι η πρώτη και η πιο σημαντική πράξη ενίσχυσης

H ανάληψη της ευθύνης για τη ζωή μας είναι η πρώτη και η πιο σημαντική πράξη για την εξεύρεση της έμπνευσης και της δύναμης. Η συνείδηση μας δεν θα είναι σε θέση να αναπτυχθεί, αν κουβαλάμε μέσα μας τους όρους και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις επιθυμίες μας. Η ενίσχυση της προσωπικής θέσης της ευθύνης ανοίγει την πόρτα σε όλους τους διαδρόμους που οδηγούν σε επούλωση παλιών πληγών και ενεργειών οι οποίες είχαν μπλοκάρει την ρευστότητα της ανθρώπινης ανάπτυξης. Η ζωή μπορεί να ειδωθεί με πολλούς τρόπους, επομένως, το πώς ερμηνεύουμε τον κόσμο, εξαρτάται βεβαίως από το σε τι έχουμε αποφασίσει να πιστεύουμε. Όταν οι νέες αλήθειες αποκαλύπτονται εμείς κάνουμε τις ερωτήσεις! Ο στόχος μας είναι η ενεργοποίηση του ανώτερου εαυτού και η απελευθέρωση από την τυραννία της φοβίας. Εκτιμούμε και κατανοούμε την ανθρώπινη ευαισθησία μας. Θυμόμαστε ότι, όταν όλοι κοιτάζουν επίμονα προς την ίδια κατεύθυνση, εμείς γυρίζουμε το κεφάλι προς την αντίθετη κατεύθυνση και κοιτάζουμε. Χρησιμοποιούμε την ικανότητα ανάπτυξης ενός πιθανού νέου κόσμου. Όλες οι πραγματικότητες συμβαίνουν την ίδια στιγμή - και η καταστροφή ή η ανανέωση, είναι θέμα επιλογής. Μπορούμε να έχουμε ό, τι θέλουμε: οι σκέψεις μας, τα όνειρά μας και οι προθέσεις μας αλλάζουν το σχήμα της πραγματικότητας, και ως εκ τούτου, ποιο πρόγραμμα δημιουργίας θα επιλέξουμε.

Όπως πάντα, είμαστε πολύ χαρούμενοι, που μπορούμε να δημιουργούμε την δυνατότητα να μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις ενέργειες με σένα και με τον κόσμο σου, για να ασκήσουμε λίγη έμπνευση και ενθάρρυνση σε περιόδους τεράστιας μεταμόρφωσης. Αγαπητέ Φίλε, Αγαπητή Φίλη, είναι η περίοδος της μεγάλης επιλογής της σκέψης, του λόγου και της πράξης, γι' αυτό στα τελευταία λόγια της γνώσης μας σας συμβουλεύουμε να επιλέγετε σοφά τις δυνατότητες και να επιμένετε στα όνειρά σας.

Ο Δρόμος της Δύναμης ας σε οδηγεί πάντα σε χαρούμενες εκδρομές. Ας γίνει έτσι....

 RSSE-NON PROFIT

 Επτά μάτια*

Εκτός από τα δύο φυσικά μάτια, τα οποία έχουμε συνηθίσει, ο καθένας από εμάς έχει και άλλα πέντε πνευματικά μάτια - όλα στο κεφάλι - που συνοδεύουν την ανάπτυξη της συνείδησης και ανοίγουν αυθόρμητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας στα μονοπάτια της πνευματικής εξέλιξης. Το τρίτο μάτι βρίσκεται ανάμεσα στα φρύδια. Τα μάτια από το τέταρτο ως το έβδομο βρίσκονται σε μια κάθετη γραμμή που ανεβαίνει στο μέτωπο - το τέταρτο βρίσκεται κάτω από το τρίτο, το πέμπτο - στη μέση του μετώπου, το έκτο - λιγάκι πιο κάτω από την γραμμή των μαλλιών, ενώ το έβδομο - περίπου 2,5 εκατοστά πάνω από αυτή τη γραμμή. Το καθένα από αυτά ικανοποιεί τις κατάλληλες για αυτό λειτουργίες και όλα είναι απαραίτητα για την πλήρη ανάπτυξη μας. Τα δύο φυσικά μάτια ικανοποιούν τις λειτουργίες που υπερβαίνουν την απλή ικανότητα της όρασης. Το πρώτο μάτι - το δεξί - χρησιμεύει πρώτα απ' όλα για την παρατήρηση της φόρμας του αντικειμένου. Η ειδική του λειτουργία είναι η εγγραφή των λεπτομερειών. Το δεύτερο μάτι - το αριστερό - είναι συνδεδεμένο με τα αισθήματά μας, παρατηρεί πιο έντονα τα χρώματα από την φόρμα και το υλικό, μας δίνει αίσθηση προοπτικών σχέσεων ανάμεσα στα αντικείμενα.

Το τρίτο μάτι μας δίνει την δυνατότητα να καταλάβουμε τη φόρμα και τις λειτουργίες σε επίπεδο του φυσικού κόσμου, διευρύνει αυτό που βλέπει το πρώτο μάτι, δίνοντας του βάθος, δηλαδή την τρίτη διάσταση. Ανοιχτό, φέρνει στην προοπτική μας τη διάσταση του ύψους, αφαιρώντας την υψοφοβία και την φοβία να πετάξουμε. Το τέταρτο μάτι χρησιμεύει στην κατανόηση των σχέσεων και μεγαλώνει την πίστη στον Θεό, διευρύνει αυτό που βλέπουμε με το δεύτερο μάτι. Το πέμπτο μάτι βοηθάει στην κατανόηση των καθολικών αληθειών και τα ιδανικά. Χάρη σε αυτό αφομοιώνουμε "ιδέες" και έχουμε την δυνατότητα να βλέπουμε τις παρελθοντικές μας ενσαρκώσεις. Το έκτο μάτι είναι απαραίτητο για την εσωτερική πραγματική εικόνα και την κατανόηση της φύσης και του σκοπού της ζωής μας. Το έβδομο μάτι επιτρέπει να διαπεράσουμε το μέγεθος και τον σκοπό του σύμπαντος. Χάρη σε αυτό παρεμβαίνουμε στη θεία κατανόηση και βλέπουμε το αέναο φως και σε αυτό την παρουσία των αγγελικών πλασμάτων.

Ελάχιστοι άνθρωποι εξέλιξαν και τα επτά μάτια. Στην πραγματικότητα ελάχιστοι εξέλιξαν ακόμη και τα δύο φυσικά τους μάτια. Αυτό συμβαίνει, πρώτα απ' όλα, λόγω της άγνοιας για τις διάφορες δυνατότητες της όρασης, της τεμπελιάς στην κατανόηση ή και του πραγματικού «οράματος» αυτού, του οποίου κοιτάμε την συγκεκριμένη στιγμή και επίσης της ανεπαρκούς δέσμευσης στην ανάπτυξη της συνείδησής μας. Αυτές οι συμπεριφορές δεν επιτρέπουν να πέσουν από τα μάτια μας οι κλίμακες και όταν επιτέλους καταφέρουμε να τις κάνουμε να πέσουν θα μας φανερωθούν οι άγνωστοι κόσμοι.

zestaw_wahadel

 

 Σημειώστε ότι η χρήση του εκκρεμούς δεν μπορεί  να υποκαταστήσει ιατρικές διαβουλεύσεις και τις κλασσικές μεθόδους θεραπείας! Είναι πάντα μόνο βοηθητική δράση, που υποστηρίζει και ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ιατρικών θεραπειών.


VEDIC ART Εργαστήριο ζωγραφικής