ΒΙΒΛΙΑ

 

ΚΥΜΒΑΛΕΙΟΝ

 ΤΟ ΚΥΜΒΑΛΕΙΟΝ

Οι Αρχές της Αλήθειας είναι επτά. Αυτός που τις γνωρίζει, κατανοόντας, κατέχει το Μαγικό Κλειδί, με την αφή του οποίου όλες οι Θύρες του ναού ανοίγουν διάπλατα”- Kybalion.

Kybalion- ερμητικό σύγγραμα του 1908, συγγραμένο από ανώνυμα άτομα, που υπογράφουν ως οι Τρείς Μυημένοι. Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου πρέπει να αποτελεί μέρος των μελετών του Ερμή του Τρισμέγιστου. Το Kybalion παρουσιάζει τη φιλοσοφία του ερμητισμού και τις επτά αρχές, στις οποίες βασίζεται.

Οι επτά ερμητικές αρχές, στις οποίες βασίζεται ολόκληρη η ερμητική φιλοσοφία, είναι:

I. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΥ

ΙΙ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΙΙΙ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ

ΙV. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

V. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ

VI. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

VII. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

you buy this book - www.greekbooks.gr

kybalion/kybalion_english.pdf

 

ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ THOTH

 

 

 

alchemia/tabula_smaragdina_english.pdf

  alchemia/smaragdtafeln.pdf

Σμαραγδένιος Πίνακας του Ερμή Τρισμέγιστου

"Ο πίνακας υποτίθεται ότι για πρώτη φορά εμφανίζεται στη Δύση σε έκδοση του ψευδο-αριστοτελικού Secretum Secretorum, μετάφρασης του"Kitab Sirr al-Asar", βιβλία με συμβουλές για τους βασιλιάδες. Στη Λατινική τον μετέφρασαν ο Johannes Hispalensis (περίπου το 1140) και ο Φίλιππος από την Τρίπολη (περίπου το 1243). Η ακριβής ημερομηνία της συγγραφής αυτού του βιβλίου είναι άγνωστη, αν και ορισμένοι προτείνουν τη χρονιά 800, είναι ασαφές πότε ο πίνακας έγινε μέρος του έργου αυτού. Ο Holmyard πρώτος βρήκε την παλιά αραβική έκδοση στο "Kitab Ustuqus al-Uss al-Thani" που αποδίδεται στον Jabir. Λίγο μετά από αυτό, ο Ruska ανακάλυψε μια άλλη εκδοχή, που προσαρτάται στο "Kitab Sirr al-Khaliqa wa San`at al-Tabi`a" (Βιβλίο με τα Μυστικά της Δημιουργίας και της Τέχνης της Φύσης), επίσης γνωστό ως "Kitab Balaniyus al-Hakim fi`l-`llal" (Βιβλίο του Balinas που κατέχει τη γνώση των Αιτιών). Πιστεύεται ότι αυτό το βιβλίο δημιουργήθηκε το νωρίτερο το 650, το αργότερο το 833. Οι μελετητές αναγνώρισαν τις ομοιότητες μεταξύ αυτού του βιβλίου και του συρικού "Βιβλίου των Θησαυρών" γραμμένου από τον Ιώβ της Οδησσού (9ος αιώνας) και τις ελληνικές επιστολές από τον επίσκοπο Nemesius από την Emesy στη Συρία, από τα μέσα του 4ου αιώνα. Αν και αυτό δείχνει συριακή προέλευση, σε κανένα από αυτά τα κείμενα δεν υπάρχει πίνακας. Ο Balinas προσδιορίζεται συνήθως στον Απολλώνιο τον Τυανεύς, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις που να συνδέουν αυτόν τον χαρακτήρα με το "Kitab Balabiyus" και ακόμα και - αν υπήρχαν, η ιστορία μας δίνει να καταλάβουμε ότι ο Balinas είναι πιο πιθανό να βρήκε τον Σμαραγδένιο Πίνακα παρά να τον έγραψε. Πρόσφατες ανακαλύψεις χειρογράφων από τη Νεκρά Θάλασσα, ή τη Βιβλιοθήκη από το Nag Hammadi μας δείχνουν ότι τα παλιά κείμενα θα μπορούσαν να ήταν κρυμμένα για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Ruska προτείνει απωανατολικές ρίζες, ο Needham πρότεινε την Κίνα. "- *

 Όπως γράφει ο Elpihas Levi στην «Ιστορία της Μαγείας», «τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο ή ίσο με την σύνθεση όλων των διδασκαλιών του αρχαίου κόσμου λαξευμένων σε πολύτιμο λίθο και γνωστών με την ονομασία Tabula Smaragdina της επιστήμης του Ερμή. Η ενότητα της ύπαρξης και η ενότητα της αρμονίας, που ήδη το αυξάνουν, που ήδη το φθείνουν, προοδευτική και αναλογική σκάλα Λόγου, αμετάβλητος νόμος της ισορροπίας, αναλογική πρόοδος καθολικών αναλογιών, σχέσεις μεταξύ της ιδέας και του Λόγου, που κάνουν την μέτρηση της σχέσης μεταξύ του Δημιουργού και της δημιουργίας, αποδεδειγμένη με τη μέτρηση μιας γωνίας του πεπερασμένου με τα αναγκαστικά μαθηματικά του απείρου, όλα αυτά εκφράζονται σε μία φράση ενός μεγάλου αιγύπτιου Ιεροφάντη: Όπως πάνω, έτσι και κάτω ... " - **

 Σμαραγδένιος Πίνακας

(με βάση τις μεταφράσεις του Fulcanelli και του Sir Isaac Newton)

Αυτή είναι η αλήθεια, όλη η αλήθεια, σίγουρα και χωρίς ψέματα: Αυτό που βρίσκεται κάτω είναι το ίδιο με αυτό που βρίσκεται πάνω, και αυτό που βρίσκεται πάνω είναι το ίδιο με αυτό που βρίσκεται κάτω. Χάρη σε αυτό γίνονται όλα τα θαύματα. Και έτσι όπως όλα τα πράγματα υπάρχουν σε Ένα και προέρχονται από Ένα, το οποίο είναι η υψηλότερη Αιτία, με τη διαμεσολάβηση του Ενός, έτσι όλα τα πράγματα είναι γεννημένα από Ένα Πράγμα μέσω της προσαρμογής. Ο Ήλιος ήταν ο πατέρας του, η Σελήνη η μητέρα του. Ο Άνεμος τον φορούσε στη μήτρα του. Η Γη είναι o τροφοδότης του και ο φρουρός του. Είναι ο Πατέρας όλων των πραγμάτων, περιέχεται σε αυτόν η αιώνια Θέληση. Η δύναμή του, η εξουσία του παραμένουν ανέπαφες, όταν μετατρέπεται σε έδαφος. Το έδαφος πρέπει να διαχωριστεί από τη φωτιά, το λεπτό από το πυκνό, απαλά με αδιάκοπη προσοχή. Σηκώνεται από το έδαφος και ανεβαίνει προς τον ουρανό και πάλι πίσω κατεβαίνει στη γη, συγκεντρώνει μέσα του τη δύναμη όλων των πραγμάτων υψηλότερων και κατώτερων. Με τη γνώση αυτού του πράγματος όλο το μεγαλείο του κόσμου θα γίνει δικό σου και όλη η αφάνεια θα αναχωρήσει από εσένα. Είναι η δύναμη πάνω από τις δυνάμεις, η ισχύ που κατέχει ισχύ κάθε δύναμης, αφού θα ξεπεράσει κάθε λεπτό πράγμα και θα διαπεράσει κάθε στερεό πράγμα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ο κόσμος. Από αυτή είναι γεννημένη μια ποικιλία από θαύματα, για την επίτευξη των οποίων δόθηκαν ενδείξεις εδώ. Γι 'αυτό ακριβώς το λόγο με λένε Τρισμέγιστο Ερμή, αφού κατέχω τρία μέρη της φιλοσοφίας του σύμπαντος. Αυτό που ονόμασα Ηλιακό Έργο έχει τώρα ολοκληρωθεί.

 

ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΤΙΑΣ

 http://urantiabook.org/newbook/index_pdf.html

Οι ιδέες για τη ζωή μετά θάνατον είναι τόσο παλιές όσο η ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος είχε πάντα την αίσθηση ότι η επίγεια ζωή του είναι μόνο ένα μέρος από κάτι μεγαλύτερο, μιας ύπαρξης, που διαρκεί για πάντα. Οι αντιλήψεις του σύγχρονου Χριστιανισμού λένε για τον παράδεισο, την κόλαση και ενδεχομένως το καθαρτήριο, ως την ανθρώπινη μοίρα. Το Ισλάμ ορίζει τον παράδεισο ως ένα μέρος όπου υπάρχουν τρεχούμενα ρυάκια, δέντρα που προσφέρουν δροσιστική σκιά, όλων των ειδών νόστιμα φαγητά και φρούτα, άνετα κρεβάτια, συντροφιά όμορφων εφήβων αιώνια νέων, μαυρομάτικων κοριτσιών, διάσημων ουρί. Στον Ινδουισμό, ο άνθρωπος καταλήγει στον Κόσμο του Brahman, μετά από μεγάλη ποσότητα αναγεννήσεων στον κύκλο της μετενσάρκωσης. Στον Ιουδαϊσμό, οι έννοιες της μετά θάνατον ζωής είναι αρκετά διαφοροποιημένες. Από τον μοιρασμένο σε μέλη Σεόλ, έως έννοιες παρόμοιες με τις χριστιανικές.

Οι εσχατολογικές έννοιες του Βιβλίου της Ουράντιας είναι μοναδικές. Συνδεδεμένες με το νόημα και τον σκοπό της οντότητας και της ύπαρξης του σύμπαντος, παρουσιάζουν την εικόνα ζωής μετά από τη ζωή πειστική και κατανοητή. Αυτό είναι χονδρικά συνδυασμός απόψεων του κλασικού χριστιανισμού με τη θεωρία της μετενσάρκωσης. Χονδρικά, δεδομένου ότι οι ιδέες του Βιβλίου της Ουράντια δεν αποτελούν συγκριτικό συνδυασμό αυτών των δύο εννοιών, αλλά είναι κάτι εντελώς νέο. Από τον κλασικό χριστιανισμό υπάρχει εκεί ο παράδεισος, η Εδέμ, σχέση με το Θεό και κάθε άλλη παρόμοια έννοια - εκτός από την κόλαση. Από τη θεωρία της μετενσάρκωσης, μετά το θάνατο ο άνθρωπος εξακολουθεί να συνεχίζει τη ζωή του, σε μία άλλη, ακόμη πιο τέλεια μορφή, όχι όμως επί της Γης και εξακολουθεί να μαθαίνει ό,τι δεν πρόλαβε να κατανοήσει ή να αφομοιώσει σωστά πάνω στη Γη - μέχρι το άπειρο. Ένα τέτοιο ατελείωτο σχολείο της ζωής μπορεί να εκπλήξει κάποιους. Για άλλους, ωστόσο αυτή η αιώνια ευτυχία, που δεν είναι αρκετά σαφώς καθορισμένη στον κλασικό Χριστιανισμό, μπορεί να συνδέεται με αιώνια πλήξη.

 

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΘΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΟΣ 1 & 2

  383433_10151199209894893_1500010620_n

you buy this book : tel.2130042330 2130042330

 


VEDIC ART Εργαστήριο ζωγραφικής