MERKABA
 

mer1

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ- MERKABA

Το MERKABA είναι το ζωντανό ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου. Η ενεργοποίηση αυτού του πεδίου ανοίγε απεριόριστες δυνατότητες, από την προστασία μέχρι και τη θεραπεία του εαυτού μας και των άλλων. Επίσης είναι και το κλειδί στο πέρασμα σε πιο ψηλές διαστάσεις. Ο διαλογισμός MERKABA είναι 17 αναπνοές σε συνδυασμό με συγκεκριμένα μούντρα (τοποθέτηση των δαχτύλων σε συγκεκριμένα σημεία) και εντολές ταχύτητας και προσανατολισμού της περιστροφής του πεδίου. Όλες αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από την αρχαία παράδοση των Ατλάντων και ενδιάμεσα των Αιγυπτίων.

 Η βασική προϋπόθεση για να βιώσουμε τη θετική επιρροή του πεδίου MERKABA σε όλους τους τομείς της ζωής είναι να το γεμίζουμε με καθαρή, δίχως όρους, αγάπη. Μόνο με την πρόθεση στο συγκεκριμένο ενεργειακό πεδίο μπορούμε να απομακρύνουμε την ένταση, να ζούμε στην αρμονία, να θεραπεύουμε και να ενωθούμε μόνιμα
με τον Ανώτερο Εαυτό μας.

Το Άνθος της Ζωής εμπεριέχει τις αναλογίες κάθε στοιχείου και μορφής της ζωής. Όπου έχειtriad ανακαλυφθεί έχει την ίδια ονομασία, Άνθος της Ζωής, αλλά στο σύμπαν το ονομάζουν «Γλώσσα της Σιωπής» ή «Γλώσσα του Φωτός». Με τη βοήθεια του Άνθους της Ζωής και της Ιερής Γεωμετρίας μπορούμε να διηγηθούμε την ιστορία του σύμπαντος ξεκινώντας από τη δημιουργία
του μέχρι τη δράση των τεσσάρων στοιχείων, τις αναλογίες και την ανάπτυξη του ανθρώπινου σώματος. 

Ένα πεδίο MERKABA, το οποίο λειτουργεί σωστά, έχει διάμετρο περίπου18μ.,  ανάλογα με τούψος του καθενός.Με τη χρήση ειδικών συσκευών μπορούμε να δούμε στην οθόνη του πολογιστή το περιστρεφόμενο MERKABA. Μοιάζει με το θερμικό περίβλημα της Γης όπως αυτό απεικονίζεται στις υπέρυθρες φωτογραφίες. Έχει το ίδιο βασικό σχήμα με ένα ιπτάμενο δίσκο. Η λέξη MERKABA αποτελείται από τις τρεις αιγυπτιακές λέξεις: MERKA και BA.

Το MER σημαίνει τις μετακινήσεις της ενέργειας γύρω μας, είναι ένα είδος φωτός το οποίο εμφανίζεται σαν δύο περιστρεφόμενα πεδία προς αντίθετες φορές αλλά μέσα στο ίδιο χώρο. Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο αναπνοής. Το KA σημαίνει το ατομικό πνεύμα (ψυχή) και το ΒΑ είναι ο τρόπος ερμηνείας της πραγματικότητας από τοmerkabamanlight πνεύμα.. Σήμερα λένε ότι το ΒΑ είναι το σώμα ή η φυσική πραγματικότητα. Σε άλλες διαστάσεις όπου οι ψυχές δεν έχουν σώμα, το ΒΑ είναι η ερμηνεία της πραγματικότητάς τους. Το Mer-Ka-Ba λοιπόν σημαίνει το πνεύμα/σώμα που περιβάλλεται από τα αντιθέτως περιστρεφόμενα πεδία του φωτός (ρόδες μέσα σε ρόδες).

Το Άνθος της Ζωής είναι ένα γεωμετρικό πλαίσιο που χτίζεται από επικαλυπτόμενους κύκλους και ισόπλευρα τρίγωνα. Είναι η βάση για την Ιερή Γεωμετρία, τη Γεωμετρία της Δημιουργίας. Αυτό το πλαίσιο μπορεί να βρεθεί παντού: στις νιφάδες χιονιού, στους ηλίανθουςή στην περιστροφή των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα του ατόμου, ή την περιστροφή των αστεριών στο Γαλαξία. Η απεικόνιση του Άνθους της Ζωής μπορεί να βρεθεί σε πολλούς πολιτισμούς, όπως στα  Ινδικά έργα ζωγραφικής των ναών, στο Μεσο-Ανατολικό συμβολισμό, στην απαγορευμένη Πόλη της Κίνας, στην Ελλάδα, σε διάφορα Ρωμαϊκά αξιοθέατα, στην Τουρκία και στην Ιταλική τέχνη από το 13ο αιώνα. Ο Ναός Osiris στο Abydos, στην Αίγυπτο, περιέχει τα παλαιότερα γνωστά παραδείγματα του Άνθους της Ζωής. Είναι τουλάχιστον πάνω από 6.000 χρονών και μπορούν να χρονολογηθούν από πολύ πιο παλιά, όπως το 10.500 Π.Χ. ή νωρίτερα. Στην αρχαία Αίγυπτο το Άνθος της Ζωής (στα αιγυπτιακά: Mer-Κα-BA) χρησιμοποιήθηκε για να ξεδιπλώσει τους ενεργειακούς τομείς γύρω από το ανθρώπινο σώμα. Κατά τη διάρκεια των τελετουργιών στους ναούς αφιερωμένους στον Toth, το Θεό του χρόνου, μπορούσαν, με τη βοήθεια αυτού του πλαισίου, να επηρεάσουν τις ενέργειες της ζωής.

m02

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα    www.floweroflife.org

 


VEDIC ART Εργαστήριο ζωγραφικής