ΒΙΟ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Τα χείλη της Αλήθειας είναι κλειστά για όλους, 

με εξαίρεση τα Αυτιά που Κατανοούν...”

Κυμβάλειον

ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΜΗΣ


Hermes Hologramm

 

ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Hologramm Prometheus

 

ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡ-ΚΑ-ΜΠΑ

Hologramm BAJ Mer-Ka-Ba

 

ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ

Hologramm Svantovit

 

ΤΟ IQ

Intelligenzquotient IQ

 

ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΣ

Sympathie Hologramm

 

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Persönlichkeit

  

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΝΟΥ

Plan vom menschlichen Geist und Geistpotenzial Energoinformations fld

 

ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΩΡΟΝ

Schwingungen der physikalischen Bereiche

 

ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Vibrationen der außerphysikalischen Bereiche

 

ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ & ΘΕΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Untersuchung von positiven und negativen Ladungen


VEDIC ART Εργαστήριο ζωγραφικής